Coach (ACTP, ICF)

Uspešnega posameznika odlikuje celovita, vsestranska in zadovoljna osebnost, ki je poklicno uspešna, ima urejeno zasebno življenje, se polno vključuje v družabno in kulturno okolje ter skrbi za svoje zdravje in rekreacijo.

Toda naglica današnjega dne je posamezniku odvzela možnost, da bi sam uspešno obvladoval vsa področja svojega življenja. Za posamezna področja človekovega uveljavljanja, ustvarjanja, družinskega življenja, osebnostne rasti, preživljanja prostega časa, skrbi za rekreacijo in zdravje, poklicni in strokovni razvoj posameznik potrebuje dodatne informacije, motivacijo in sposobnost, da vse dejavnosti obvladuje in jih vključuje v svoje življenje in delo.
Ravno to je vzrok, da vse več posameznikov in organizacij išče sodelovanje, pomoč in podporo coachev. To neizbežno dejstvo pa že narekuje vlogo in veljavo coacha kot enega izmed vodilnih poklicev prihodnosti.
 

Veščine in kompetence, ki jih mora imeti coach - pridobite jih z udeležbo v programu

Veščine coachinga se nanašajo na praktične spretnosti, ki jih potrebujemo, da si lahko predstavljamo možnost, da dosežemo želeni cilj. Če ne vemo, da je mogoče doseči določen cilj, si ga tudi ne moremo predstavljati. Orodja, ki so potrebna za dober coaching vsebujejo strategije, tehnike, modele in koncepte, ki jih lahko strnemo v:
 
 • specifične komunikacijske veščine (spremljanje, dober stik, kalibriranje, členjenje,...),
 • jezikovno zavedanje,
 • zavedanje strukture,
 • meta znanje o postavljanju ustreznih, učinkovitih in "delujočih" vprašanj.
V Mednarodni coaching zvezi (International Coaching Federation - ICF, ZDA) so zaradi lažje definicije poklica coacha razvili naslednje strokovne veščine coachev:
 
 • Ustvarjanje temelja
  Spoštovanje etičnih pravil in profesionalnih standardov - Razumevanje etike in standardov coachinga in sposobnost njihove uporabe v vseh coaching situacijah.
  Vzpostavljanje coaching dogovora - Sposobnost razumevanja potrebne coaching interakcije in vzpostavljanja dogovora o coaching procesu in odnosu.
   
 • Soustvarjanje odnosa
  Ustvarjanje zaupnega in tesnega odnosa s stranko - Sposobnost ustvarjanja varnega, spodbujajočega okolja.
  Popolna prisotnost coacha - Sposobnost popolne asociacije, zavedanja in ustvarjanja odprtega, prožnega zaupnega coaching sloga. Coach je "tukaj in zdaj" za svojo stranko.
 • Učinkovito komuniciranje
  Aktivno (dejavno) poslušanje - Sposobnost osredotočenja na tisto, kar stranka pove in hkrati na tisto, česar stranka ne pove. Sposobnost razumevanja konteksta in podpiranja stranke, da se besedno in nebesedno izrazi.
  Tehnike reševanja in moč spraševanja - Sposobnost zastavljanja ustreznih vprašanj, ki pripeljejo do koristnih in uporabnih informacij. Zlasti tistih, ki so pomembne za stranko in coaching proces.
  Neposredna komunikacija - Sposobnost učinkovitega komuniciranja in rabe jezikovnih vzorcev, ki imajo najbolj pozitiven in "močan" učinek na stranko.
 • Podpiranje procesa učenja in dosežkov/rezultatov
  Ustvarjanja stanja zavedanja (ozaveščanja) - Sposobnost integriranja in evalvacije večih virov informacij s ciljem pomagati stranki pri ozaveščanju učnega procesa in želenih dosežkov.
  Oblikovanje akcijskih načrtov - Sposobnost ustvarjanja možnosti (skupaj s stranko) za procese vseživljenjskega učenja, osebnostne rasti in oblikovanja in izvajanja akcijskih načrtov, med coaching procesom in v življenjskih / poslovnih situacijah.
  Zastavljanje ciljev - Sposobnost razvijanja in vzdrževanja učinkovitega coaching načrta s stranko.
  Obvladovanje napredka in prenašanje odgovornosti - Sposobnost osredotočenja na podrobnosti, ki so pomembne za stranko in sposobnost; prepuščanja odgovornosti stranki za končno delovanje.
Obvladanje navedenih kompetenc je predpogoj za opravljanje izpita za pridobitev uradnega naziva Coach. Kompetence so razvrščene v skupine na osnovi skupnih imenovalcev in ne predstavljajo hierarhije pomembnosti. Vse kompetence so enako pomembne in nujno je, da jih vsak coach tudi obvlada.

Za podporo pridobivanja navedenih kompetenc je vsakemu udeležencu v programu zagotovljeno 5 ur mentoriranja na osnovi opazovalnih coaching srečanj, ki jih udeleženci izvajajo v skupini (v vlogi coacha, v vlogi stranke in v vlogi opazovalca) v procesu usposabljanja.
 

Vsebina

Vsebine Coach kurikuluma so po modulih naslednje:
 
1. modul:
 • Kaj je coaching
 • Coaching in drugi sorodni poklici
 • Osnovni koncepti coachinga
 • Diagnostična orodja
 • Komunikacijske veščine
 • Izvedba uvodnega coaching srečanja
 • Treningi
2. modul:
 • Utrjevanje, poglobitev in razširitev vsebin iz uvodnega modula
 • Filozofija in etika coachinga
 • Navade in sposobnosti (pridobivanje želenih in/ali opuščanje neželenih navad, prepoznavanje in pridobivanje sposobnosti)
 • Notranja stanja coacha
 • Iz coacheve orodjarne (model GROW, model Gallwey)
 • Koncepti coachinga
 • Coaching konverzacijski model in moč jezika
 • Coaching kot postopen proces
 • Izvedba zaključnega coaching srečanja
 • Treningi
3. modul:
 • Poglabljanje vsebin iz 1. in 2. modula
 • Prepričanja (ustvarjanje želenega prepričanja, bipolarnosti, socialna mreža)
 • Iz coacheve orodjarne (modeli za obvladovanje časa)
 • Koncepti coachinga
 • Pogoste teme (izbira, obvladovanje časa)
 • Treningi
4. modul:
 • Poglabljanje vsebin iz 1., 2. in 3. modula
 • Identiteta (ustvarjanje želene identitete)
 • Iz coacheve orodjarne (psihometrična orodja)
 • Koncepti coachinga
 • Principi coachinga v organizaciji
 • Pogoste teme (stres, spremembe)
 • Treningi
5. modul:
 • Poglabljanje vsebin iz 1., 2., 3. in 4. modula
 • Nad identiteta (pripadnost in poslanstvo)
 • Iz coacheve orodjarne (integracija uporabe različnih modelov in orodij)
 • Koncepti coachinga
 • Vrste coachinga (predstavitev različnih vrst coachinga)
 • Ovire pri coachingu
 • Poklic coach
 • Treningi

Trajanje in organizacija

Celoten izobraževalni program traja 20 dni in izvedbeno obsega 5 modulov (sklopov) po 4 dni, ki se izpeljejo od četrtka do nedelje, vsakodnevno od 9.00 do 17.30.

Program se izvaja v živo v naših prostorih v Ljubljani oz. na drugih lokacijah v Ljubljani, ali on-line (če izvedba v živo ni možna), ali kot kombinacija obeh možnosti. Izvedba programa je tako zajamčena, ne glede na situacijo :)
 

Termini 2022/2023

1. modul: 09. do 12. junij 2022
2. modul: 08. do 11. september 2022
3. modul: 17. do 20. november 2022
4. modul: 19. do 22. januar 2023
5. modul: 16. do 19. marec 2023
 

Termini 2023/2024 - vpis že poteka!

1. modul: 01. do 04. junij 2023
2. modul: 07. do 10. september 2023
3. modul: 16. do 19. november 2023
4. modul: 18. do 21. januar 2024
5. modul: 21. do 24. marec 2024
 

Šolnina

Šolnina v primeru enkratnega plačila vključuje 5% popust in znaša 2.450,00 EUR + 22% DDV= 2.989,00 EUR.

V šolnino je vključena izvedba programa in seminarsko gradivo.

Samoplačnikom nudimo možnost plačila na 5 obrokov po 514,50 EUR + 22% DDV = 627,69 EUR (skupaj 3.138,45 EUR). Plačila so terminsko razporejena od junija do marca (po modulih).
 

Mednarodna ICF akreditacija

Program Coach je mednarodno akreditiran s strani Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation - ICF, ZDA).
 
actp_icf

Mednarodna ICF akreditacija dokazuje najvišji standard kakovosti na področju celostnega usposabljanja coachev in zagotavlja udeležencem programov visoko strokovno usposobljenost, prepoznavnost in kredibilnost na trgu.
 

Izpit in certifikat

 • Po končanem programu lahko udeleženci opravljajo izpit, ki je sestavljen iz preverjanja teorije in praktičnega dela. Priprava na izpit vključuje dodatnih 5 ur mentoriranja, ki so pogoj za pristop k izpitu. Skupno tako udeleženci opravijo 10 ur mentoriranja. Izpit poteka skladno s standardi mednarodne ICF akreditacije in se opravlja v dveh delih (2 dni). Cena izpita znaša 500 EUR + 22% DDV = 610 EUR (na udeleženca) in vključuje plačilo dodatnih 5 ur mentoriranja.
 • Po zaključenem programu in uspešno opravljenem izpitu, udeleženci pridobijo certifikat, da so opravili akreditirani coaching program Mednarodne coaching zveze (ICF) in pridobili naziv Coach.
 • Program se lahko nadgradi s programi: Karierni Coach, Coach za zdravje in dobro počutje, Mentorstvo in supervizija za coache, Timski coaching, Sistemski coaching, Poslovni coaching, Narativni coaching, itd. (za več informacij glede možnosti nadgradnje nas kontaktirajte).

Več o programu

https://solazacoache.teachable.com

Prijava na program

Polja označena z (*) je potrebno obvezno izpolniti. Obrazec je informativne narave.

Informacije o udeležencu
Informacije o plačniku (če je plačnik pravna oseba)
Kje se nahajamo?

Glotta Nova d.o.o.,
Ulica Carla Benza 1,
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu Google map