O Glotta Novi

Glotta Nova je prijazno izobraževalno središče za odrasle, ki domuje v lastniških, prijetnih, didaktično skrbno opremljenih učnih prostorih, z velikim dvoriščem, vrtom in parkiriščem, v neposredni bližini parka Antona Codellija v Ljubljani. Zavedamo se, da je znanje najboljša naložba za prihodnost, prenos znanja pa izjemno zahtevna in odgovorna naloga.
Že od leta 1992 si prizadevamo, da bi svojim udeležencem s kakovostnimi in sistematično pripravljenimi izobraževalnimi programi zagotovili najvišjo raven znanja in učnega zadovoljstva ter zaupanja vredno, dobro in sproščeno počutje v naši družbi. Slednje je za proces coachinga še posebej pomembno. Ni se namreč enostavno odpreti in začeti govoriti o svojih težavah, izzivih, nerešenih odnosih doma ali v službi, ipd., zato je toliko bolj pomembno, da stranka coachu in tistemu, ki coaching proces organizira, dejansko zaupa.

Coaching je le eno od naših bistvenih področij na katerih delujemo in se udejanjamo. Pomembnejša poslovna področja, ki osmislijo naše tridesetletno delo so še: celostna priprava, organizacija in izvedba izobraževalni delavnic in seminarjev s področja komunikacije, motivacije, vodenja, timskega dela, mentorstva, nevrolingvističnega programiranja (NLP), retorike in javnega nastopanja, tujih jezikov, zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu (www.velnesakademija.si), upravljanja s časom, s samim seboj, z znanjem, s spremembami,... ter aktivno udejstvovanje na področju domačih in mednarodnih projektov.
Smo specialisti za diagnosticiranje in analiziranje izobraževalnih potreb podjetij in organizacij, zato lahko pripravimo in ponudimo po meri krojene izobraževalne programe, ki so skladni s specifičnimi potrebami naših naročnikov. Ker je naš tim izobraževalnih strokovnjakov, trenerjev in coachev številčen, pa lahko zagotovimo tudi izvedbo obsežnejših in zahtevnejših izobraževalnih aktivnosti, doma in v tujini.
 

Prednosti, ki naredijo razliko

 • Prvi v Sloveniji (od 1992 leta dalje) smo pri izvedbi izobraževalnih programov začeli uporabljati nevrolingvistično programiranje (NLP) kot metodo odličnosti na področju komuniciranja, osebne rasti, vodenja, motivacije, učenja, poučevanja,…
 • Vsi naši izobraževalni trenerji so visoko usposobljeni strokovnjaki, ki so šolani za trenerje in coache po specialnih programih in standardih.
   
 • Pri nas se usposabljajo izobraževalni trenerji in coachi drugih (izobraževalnih) institucij in podjetij.
   
 • Pri izobraževanju uporabljamo licenčno metodo celostnega, pospešenega, ustvarjalnega učenja, - Globalno učenje® (Global Learning®).
 •  Vse izobraževalne programe izvajamo izključno v majhnih skupinah, kar omogoča kontinuirano in dinamično interakcijo med predavateljem in slušatelji. Delo poteka skozi igre vlog, simulacijo, analizo primerov, prezentacijo, coaching in druge aktivne metode in oblike dela. Delavnice so oblikovane kot skupek treningov, pri katerih udeleženci interaktivno trenirajo veščine, ki so vezane na vsebino programov.
 • Vsa znanja so takoj prenosljiva v prakso, saj učimo, kar živimo. Naša spoznanja in rešitve temeljijo na praktičnih izkušnjah, saj vključujejo najmanj 80% aktivnosti iz prakse in za prakso.
   
 • Za pridobljeno znanje skrbimo tudi po končanih programih (e-učilnice, e-gradiva, svetovanje, coaching, tutoring, mentoring, shadowing,…). Učinke naših storitev spremljamo in merimo z ustreznimi inštrumenti. S tem dobimo zanesljiv rezultat skupnih aktivnosti in investicije (z naročnikom) v pridobljeno znanje in spretnosti.
 • Izobraževalne in svetovalne storitve oblikujemo po meri naročnika. Za to poskrbijo naši izobraževalni svetovalci.
   
 • Večino programov lahko izpeljemo tudi v tujih jezikih ali v kombinaciji z učenjem jezika.
   
 • Sodelujemo s celo vrsto mednarodnih izobraževalnih organizacij, kar nam omogoča hiter prenos najnovejših znanj in veščin v slovenski in mednarodni prostor.
 •  Sodelujemo v celi vrsti mednarodnih projektov, kar nas dodatno bogati na področjiu novih izobraževalnih vsebin, metod in oblik dela, svetovanja in coachinga.
   
 • Smo prva organizacija v Sloveniji, ki je pridobila mednarodno ICF akreditacijo in prva organizacija v Sloveniji, ki je pričela s celostnim usposabljanjem za pridobitev poklicnega naziva Coach. Prav tako smo tudi prva organizacija v Sloveniji, ki je pričela z usposabljanjem vodij, podjetnikov in managerjev za aktivno uporabo coachinga kot posebne kompetence vodij ter prva organizacija v Sloveniji, ki je pričela z usposbljanjem notranjih coachev in trenerjev v podjetjih in organizacijah.
   
 • Smo tudi aktiven podpornik ICF Slovenia Chapter, kjer delimo svoja znanja in pomagamo pri osveščanju in razvoju coachinga v Sloveniji.

Kakovost

Kakovost storitev je osnovni pogoj za uspešno poslovanje Glotta Nove. Ni nekaj izjemnega in posebnega, saj je sestavni del vsakega "opravila", vsakega zaposlenega in celotnega procesa izobraževanja in usposabljanja. Potreba po kakovosti je prisotna v vsakem delovnem procesu, ki sestavlja našo dejavnost. Le tako lahko Glotta Nova deluje kot zaključena celota. Deluje kakovostno!

Kakovost v Glotta Novi temelji na dolgoletnih izkušnjah, znanju in osebnem prizadevanju vseh zaposlenih za dosledno izpolnjevanje zahtev in pričakovanj strank, naročnikov, udeležencev in poslovnih partnerjev: izpeljavo kakovostnih, celostnih, skladnih in zanesljivih izobraževalnih storitev.
V Glotta Novi imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, s pomočjo katerega usmerjamo vse delovne procese ter zagotavljamo kakovostne izobraževalne storitve. Sistem vodenja kakovosti nam hkrati omogoča, da s korektivnimi ukrepi učinkovito odpravljamo nastale napake, s preventivnimi pa preprečujemo nastajanje novih. Prizadevamo si, da bi bil vsaka nova storitev boljša od predhodne. Nenehno izboljševanje storitev, projektov, procesov in sistema vodenja kakovosti je naša zaveza našim strankam. Ker se zavedamo, da je vsako stvar mogoče izboljšati, uveljavljamo sodobne principe celovitega vodenja kakovosti in si prizadevamo za odlično poslovanje.

Odlikujejo nas sledeči izkazi in standardi odličnosti poslovnega nastopanja:
 
Zlata bonitetna odličnost - Bisnode
Bonitetna hiša Bisnode, ki je del mednarodne skupine Bisnode, prisotne v 19 evropskih državah, nas je ponovno uvrstila med najboljše pravne subjekte v Sloveniji z zlato bonitetno odličnostjo AAA (podjetja, ki po novem failure score modelu najvišji razred AAA dosegajo tri leta zapored) oz. med 4,4% tistih najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščamo v ta najvišji bonitetni razred.
 
AAA - Bisnode

V naši primarni dejavnosti (P 85.590) je v Sloveniji registriranih skupaj 2.973 podjetij, od tega nas je samo 52, oziroma le 1,7% takšnih, ki dosegamo najvišje mednarodne standarde zlate bonitetne odličnosti.

Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost AAA, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. Certifikat je mednarodno priznan ter ima večletno tradicijo v številnih državah širom Evrope. Certifikat smo prvič pridobili leta 2013 in ga potrdili tudi v naslednjih letih. [ Certifikat | Verifikacija ]
 
Excellent SME - Gospodarska zbornica Slovenije
Smo del elite tistih slovenskih podjetij, ki ga odlikuje certifikat Excellent SME oz. Odlično malo oz. srednje podjetje. Certifikat podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z mednarodno bonitetno hišo Coface tistim izbranim podjetjem, ki so ne glede na spreminjajoče se razmere na trgu sposobna nemoteno poslovati in pri tem dosegati odlične poslovne rezultate.
 
Excellent SME

V zaostrenih gospodarskih razmerah se tveganja za potrošnike in v poslovanju med podjetji močno povečujejo. Ravno zato sta v teh razmerah zaupanje in kredibilna informacija o dobrem stanju in dobrih poslovnih navadah podjetja, ki jo izkazuje certifikat Excellent SME, za vsakega kupca še toliko bolj pomembni. Certifikat smo prvič pridobili leta 2013 in ga potrdili tudi v naslednjih letih. [ Verifikacija ]
 
Investors in People - Vlagatelji v ljudi
Odličnost na področju človeških virov je odličnost na področju storitev! To spoznanje nas vzpodbudilo, da smo se odločili, da pridobimo standard kakovosti Investors in People Investors in People je standard kakovosti, ki je v mednarodnem prostoru izjemno cenjen. Pridobili smo ga leta 2004.
 
Investors in People

Nekaj značilnosti podjetja, ki ima standard Vlagatelji v ljudi:
 • Podjetje, ki je usklajeno s standardom, ima jasno vizijo in izoblikovane razvojne cilje, tako da lahko v skladu z njimi načrtuje dejavnosti za zadovoljevanje svojih potreb, potreb svojih strank in potreb vsakega zaposlenega posameznika.
 • Podjetje je orientirano k razvoju svojih zaposlenih in nenehnemu vrednotenju lastnih virov za razvoj.
 • Konkurenčna prednost podjetij je v kompetencah in intelektualnem kapitalu zaposlenih.
 • Uspeh podjetja bazira na intelektualnem kapitalu: na znanju, entuziazmu in motivaciji zaposlenih.
 • Na trgu preživijo samo tista podjetja, ki vlagajo v nenehno izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih.
 • Podjetje se lahko razvija samo toliko, kolikor se razvijajo njegovi zaposleni.
 
POKI - Ponudimo Odraslim Kakovostno Izobraževanje
Investors in People je splošen standard kakovosti in je premalo usmerjen v konkretno kakovost izobraževalnih storitev. Poki je standard kakovosti, ki le tega dopoljnjuje in kakovost v izobraževalni organizaciji obravnava celostno in dokončno. Zato smo se v letu 2005 vključili v nacionalni razvojni projekt POKI. Razvojni projekt koordinira Andragoški center Slovenije (ACS).
 
POKI

POKI je model za presojanje in razvijanja kakovosti, ki temelji na samoevalvaciji izobraževalne organizacije za izobraževanje odraslih. Skozenj, s pomočjo različnih kazalnikov, presojamo kakovost našega dela v izobraževalnem procesu (izobraževalni proces, organizacija, metode dela, delo trenerjev, poprodajne storitve itd.), merimo zadovoljstvo izobraževalnih trenerjev in udeležencev izobraževanja odraslih, poglobili pa smo tudi naše sodelovanje s strankami in poslovnimi partnerji.

POKI cilj je zagotoviti kakovostno izobraževanje odraslim v skladu z najsodobnejšimi andragoškimi standardi, vzpodbujati individualno in skupinsko učenje, dolgoročno partnerstvo med našim centrom in podjetji, s katerimi sodelujemo, timski pristop pri delu in razvijati odlične medsebojne odnose med udeleženci izobraževanja, izobraževalnimi trenerji, zaposlenimi, strankami in poslovnimi partnerji.

---
Kakovost je naša konkurenčna prednost, zato ji v procesu "življenja" podjetja dajemo tako v veliko pomembnost in mesto!
 

Coaching v številkah

Redka so tista podjetja v Sloveniji, ki štejejo več kot 100 zaposlenih in z Glotta Novo na področju coachinga še niso sodelovala.
V treh desetletjih našega obstoja smo usposobili več kot 600 poklicnih coachev, usposobili več kot 4.500 vodilnih in vodstvenih delavcev za aktivno uporabo veščin coachinga pri vodenju ter izvedli več kot 120.000 ur poslovnega coachinga, doma in v tujini.
 

Večje reference

http://www.glottanova.si/reference/index.php

Kako vam lahko pomagamo?

Kje se nahajamo?

Glotta Nova d.o.o.,
Ulica Carla Benza 1,
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu Google map