Poslovni coaching in coaching v poslu

Poslovni coaching zajema vse, kar je povezano s coachingom na delovnem mestu in se osredotoča na profesionalni razvoj stranke. Pogosto se uporablja pri poslovnih odločitvah o načrtovanju poslovne poti, uvedbi (novega) produkta oz. blagovne znamke, poslovnih širitvah, reorganizaciji, optimizaciji virov in procesov, krepitvi oz. vzdrževanju visoke organizacijske klime in kulture, timskega duha, delovne uspešnosti, motivacije zaposlenih, prodajnih rezultatov, razrešitvi določene konfliktne situacije, ipd.
Poslovni coaching izvajamo v obliki paketov, individualno, timsko ali kot kombinacijo obeh možnosti, npr. najprej timsko, nato z vsakim udeležencem še individualno (zelo pogosto uporabljen model). Strukturo paketa, način izvedbe ter termine posameznih seans prilagodimo željam oz. zmožnostim naročnika in stranke.
 

Individualni poslovni coaching

Pri individualnem poslovnem coachingu sta na voljo dve možnosti: individualni telefonski oz. on-line poslovni coaching paket ali individualni poslovni coaching paket, ki poteka v živo.
Osnovna struktura individualnega telefonskega oz. on-line poslovnega coaching paketa je naslednja:
 
  • uvodna seansa (In–take session), ki traja do 90 minut v živo,
  • 30 minut individualnega coachinga po telefonu oz. on-line (9 seans),
  • zaključni klic (Completion call) v trajanju 30 minut po telefonu oz. on-line.
Osnovna struktura individualnega poslovnega coaching paketa, ki poteka v živo, je naslednja:
 
  • uvodna seansa (In–take session), ki traja do 90 minut v živo,
  • 90 minut individualnega coachinga v živo (3 seanse),
  • zaključna seansa (Completion session) v trajanju 45 minut v živo.
Termin uvodne seanse in posameznih telefonskih oz. on-line seans ali seans v živo se določijo skladno z željami stranke in razpoložljivostjo coacha. Navadno individualni poslovni coaching paket izvedbeno obsega 3 mesece, lahko pa tudi več ali manj. Pred začetkom uvodne seanse se coach in stranka po potrebi dogovorita za ti. informativni paket (Information pack). Ta vsebuje osnovne informacije in administracijo, ki jih stranka coachu posreduje pred izvedbo vhodne seanse, oziroma se le-ta prinese na seanso samo.

Individualni poslovni coaching se lahko v dogovoru z naročnikom oz. stranko izvaja tudi izvenpaketno.
 

Timski poslovni coaching

Timski poslovni coaching ima posebno vlogo na področju razvoja veščin strateškega in sistemskega razmišljanja. Osnovna struktura timskega poslovnega coaching paketa, ki navadno traja tri mesece (eno srečanje na mesec) je naslednja:
 
  • uvodno srečanje (In–take coahing day), ki traja 1 dan, oz. 6 polnih ur (360 minut),
  • drugo srečanje, ki traja 1 dan, oz. 6 ur polnih ur (360 minut),
  • zaključno srečanje (Completion coahing day), ki traja 1 dan, oz. 6 ur polnih ur (360 minut).
Timski poslovni coaching se lahko izvaja za skupine do 8 udeležencev. Tematika oz. vsebina timske coaching obdelave se običajno dogovori z naročnikom, lahko pa tudi tripartitno (GN - naročnik - udeleženci).
Nekatera podjetja in organizacije se odločijo za timski coaching, ko pričenjajo z novim projektom ali novo dejavnostjo, ko uvajajo novo storitev ali se reorganizirajo, ko sprejemajo strateške odločitve, racionalizirajo svoje poslovanje,..., spet druge, rajši investirajo v razvijanje veščin coachinga svojih vodij in managerjev. Vedno več pa je tudi takšnih, ki za aktivno vlogo poslovnega coachinga usposabljajo svoje notranje coache (predvsem večja podjetja in organizacije).
 

Veščine coachinga za vodje

Smo prvi v Sloveniji, ki smo pričeli z usposabljanjem zaposlenih v podjetjih in organizacijah (managerji, podjetniki, vodje,...) za aktivno uporabo coachinga, kot posebne kompetence vodij. V kontekstu te možnosti, danes podjetjem in organizacijam nudimo obsežen repertoar že pripravljenih izobraževanj in usposabljanj, ki jih izvajamo po naročilu, glede na specifične potrebe in želje naročnika pa lahko pripravimo tudi povsem nove programe.
Temeljni program Veščine coachinga za vodje obsega 64 ur (8 dni). Program je prilagojen potrebam že zaposlenih vodij. Ima dva modula (2 krat po 2 dni), ki kompleksno, teoretično in praktično obravnavata tehnike coachinga in prijeme, ki jih vodja potrebuje pri svojem vsakdanjem delu. Cilj programa je, udeležence (vodje) usposobiti za uporabo veščin coachinga na svojem delovnem in poklicnem področju s poudarkom na razvoju naslednjih kompetenc: učinkovita komunikacija, poznavanje sebe in drugih, motivacija sebe in drugih, razvoj sebe in drugih, vodenje, coaching. Program je možno učinkovito kombinirati tudi s timskim in/ali indivdualnim poslovnim coachingom.
 

Veščine coachinga za notranje coache

Tudi na področju usposabljanj notranjih (internih) coachev lahko naročnikom ponudimo skrbno pripravljene, sistemske in kvalitetne rešitve. Tudi na tem področju smo konec prejšnjega stoletja orali ledino in bili prvi v Sloveniji, ki smo si upali. A se je obrestovalo. Danes smo vodilna organizacija v Sloveniji, ki v podjetjih in organizacijah usposablja coache ter jim pri tem nudi celostno podporo. Za profesionalni razvoj coachev v okviru naše Šole za coache pa skrbimo tudi po zaključenem formalnem usposabljanju.
Temeljni program Veščine coachinga za notranje coache obsega 64 ur (8 dni) in se izvaja modularno, po naročilu, za znanega naročnika. Program kompleksno (teoretično in praktično) obravnava osnovne veščine coachinga, ki jih coach v podjetju uporablja pri svojem delu. Po zaključenem programu lahko udeleženci nadaljujejo usposabljanje po mednarodno akreditiranem (ICF, ZDA; ACTP) programu Coach v trajanju 175 ur (20 dni), kar je še posebej pripročljivo, saj program poglobi in nadgradi že pridobljena znanja in kompetence udeležencev. ACTP Coach izvajamo enkrat letno, v heterogeni skupini, lahko pa ga izvedemo tudi po naročilu za zaključene skupine.

---
Poterebujete poslovni coaching? Ga morda potrebujejo zaposleni v vašem podjetju / organizaciji? Izpolnite spodnji elektronski obrazec in zahtevajte ponudbo!

Potrebujete coaching?

Polja označena z (*) je potrebno obvezno izpolniti. Obrazec je informativne narave.

Informacije o kontaktni osebi
Informacije o coachingu

Kje se nahajamo?

Glotta Nova d.o.o.,
Ulica Carla Benza 1,
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu Google map