Splošni pogoji

Informacije, vsebine in gradiva, ki se nahajajo na spletnem mestu www.coaching.si, lahko Uporabnik spletnega mesta prenese s strežnika ali jih natisne oziroma jih shrani na podatkovni nosilec izključno za svojo osebno uporabo, v nekomercialni namen, pri čemer izrecno ne sme spreminjati nobenih označb o avtorskih pravicah ali drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta www.coaching.si (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne ali druge neavtorizirane namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja Ponudnika spletnega mesta www.coaching.si, Glotta Nova d.o.o., Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana, je prepovedana!
 

Prijave na izobraževanja

Prijavitelj se na izobraževalni dogodek (tečaj, seminar, predstavitveno delavnico, ipd.) prijavi z izpolnjeno prijavnico v elektronski obliki. Prijavitelj jamči, da so vsi navedeni osebni podatki pravilni in Ponudniku izobraževanja, Glotta Nova d.o.o., Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana, dovoljuje ravnanje z njimi v okviru določb o varovanju osebnih podatkov. Prijava je dokončna z njenim dospetjem k Ponudniku oz., ko Ponudnik obvesti Prijavitelja, da jo je prejel ter mu potrdi rezervacijo prostega mesta na izobraževalnem dogodku. Prijava na izobraževalni dogodek je za Prijavitelja obvezujoča in ga obvezuje k udeležbi ter plačilu izobraževalnega dogodka, oz. k spoštovanju določil o odpovedi izobraževanja.
 

Odpoved izobraževanj

Prijavitelj ima pravico izobraževalni dogodek odpovedati, brez stroškov odpovedi, v roku najmanj 8 dni pred začetkom izobraževalnega dogodka. Odpoved mora biti podana v pisni obliki (lahko tudi preko e-pošte), ter potrjena s strani Ponudnika, da jo je prejel. V primeru, da Prijavitelj udeležbe na izobraževalnem dogodku ne odpove pravočasno, nosi riziko plačila celotne kotizacije izobraževalnega dogodka. Ponudnik si pridrži pravico razpisani izobraževalni dogodek odpovedati ali ga v dogovoru s Prijaviteljem izvesti v drugačnem terminu kot je to prvotno načrtoval. Ponudnik se zaveže, da bo Prijavitelja o tej spremembi pravočasno obvestil in mu v primeru odpovedi izobraževalnega dogodka oz. prestavitve termina s katero se Prijavitelj ne bi strinjal, brezobrestno povrnil vse že plačane obroke oz. celotno vplačano kotizacijo.
 

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik spletnega mesta www.coaching.si, Glotta Nova d.o.o., Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana, zagotavlja najvišjo raven varovanja osebnih podatkov ter se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, skrbno hranil in vestno ravnal z njimi. Uporabljal jih bo samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih izobraževanj, pošiljanja ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke, ipd., ter jih brez izrecne privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam oz. tretjim osebam omogočil, da bi se z njimi seznanili, razen tistim pogodbenim izvajalcem, ki zagotavljajo storitve v imenu in za račun Ponudnika (npr. izvajalci IT storitev, računovoski servisi, itd.). Slednje vežejo enake dolžnosti varovanja osebnih podatkov kot vežejo Ponudnika. Uporabnik spletnega mesta, z izpolnjenim kontaktnim (spletnim) obrazcem oz. z izpolnjeno prijavnico na izobraževalni dogodek, ki se nahaja na spletnem mestu, Ponudniku dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, ki so običajno omejeni na e-poštni naslov, ime in priimek, naslov in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko ter nekatere druge podatke, ki jih Uporabnik vnese v kontaktne oz. prijavne obrazce. Ponudnik je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25.5.2018, zavezan k spoštovanju politike zasebnosti Uporabnika in varovanju njegovih osebnih podatkov. Pravilnik, s katerim se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov je dostopen na sedežu Ponudnika.
 

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo na tem spletnem mestu bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Ponudnika.
 

Avtorstvo

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), je Ponudnik spletnega mesta www.coaching.si, Glotta Nova d.o.o., Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana, nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, avdio-video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na spletnem mestu www.coaching.si. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Ponudnika prepovedano vsakršno nalaganje ("downloadanje"), kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje oz. karšnokoli posedovanje ali razširjanje vsebin v komercialne ali druge neavtorizirane namene. Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo. Ponudnik ter avtorji posameznih vsebin objavljenih na spletnem mestu www.glottanova.si od Uporabnika spletnega mesta pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine, avtorskega prava ter druge določbe, ki jih Ponudnik na spletnem mestu www.coaching.si eksplicitno navaja. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.
 

Odgovornost za napake

Ponudnik spletnega mesta se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost vseh objavljenih vsebin na spletnem mestu www.coaching.si. S tem Ponudnik spletnega mesta ne izključuje možnosti za pojavo morebitnih napak med objavljenimi vsebinami, ki so zgolj informativne narave, zato Ponudnik ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.
 

Piškotki

Spletno mesto www.coaching.si uporablja piškotke, s pomočjo katerih Ponudnik izboljšuje Uporabnikovo izkušnjo pri uporabi spletnega mesta, spremlja statistiko obiska in omogoča uporabo vtičnikov družabnih medijev. Z uporabo spletnega mesta www.coaching.si se šteje, da se Uporabnik z uporabo piškotkov strinja.

---
Z uporabo spletnega mesta www.coaching.si Uporabnik v celoti soglaša z objavljenimi pogoji, določili in pravili. V primeru kakršnegakoli nesoglasja ali nestrinjanja, mora Uporabnik takoj zapustiti spletno mesto www.coaching.si.

Kako vam lahko pomagamo?

Kje se nahajamo?

Glotta Nova d.o.o.,
Ulica Carla Benza 1,
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu Google map