Veščine coachinga za notranje coache

Podjetja in organizacije se odločajo za usposabljanje notranjih (internih) coachev z namenom, da kar najbolje podprejo razvoj potencialov svojih sodelavcev in spodbujajo spontano in stalno učenje med sodelavci.
Prednost internega coachinga je, da podjetje / organizacija lahko omogoči coaching podporo širokemu krogu zaposlenih, ki sicer morda ne bi imeli te možnosti. Interni coachi, ki poznajo kulturo organizacije, so svojim sodelavcem lažje dostopni in med njimi pogosto nastane še močnejša vez, saj coach in stranka/sodelavec govorita isti jezik. Zaupanje in povezava je namreč temelj za uspešno sodelovanje in doseganje želenih rezultatov coachinga.
 

Komu je program namenjen

Program Veščine coachinga za notranje coache je namenjen podjetjem in organizacijam, ki uvajajo ali želijo uvesti interni coaching in v ta namen usposobiti svoje sodelavce za izvajanje coaching procesov.
 

Koristi programa

Program kompleksno (teoretično in praktično) obravnava osnovne veščine in kompetence, ki jih interni coach potrebuje za podporo sodelavcem pri učinkovitejšem doseganju poslovnih ciljev ter osebnem in profesionalnem razvoju.
 

Vsebina

1. modul – Uvod v veščine coachinga
 • Kaj je coaching in kaj je interni coaching
 • Zaposleni v vlogi internega coacha
 • Značilnosti izvajanja internega coaching procesa v organizaciji
 • Podpora internega coacha pri profesionalnem razvoju zaposlenih
 • Komunikacijske veščine internih coachev
 • Osnovni coaching koncepti in kompetence (partnerstvo, zaupanje)
 • Izvedba uvodnega srečanja pri internem coachingu
 • Uporabna orodja in modeli (analiza stanja in modeli za strukturo coaching procesa)
 • Delo na konkretnih primerih
2. modul – Veščine zastavljanja in doseganja ciljev
 • Veščine doseganja dogovora in soustvarjanja odnosa v coaching odnosu
 • Coaching koncepti in kompetence (ustvarjanje zavedanja, spodbujanje delovanja)
 • Modeli in orodja za postavljanje ciljev in načrtovanje coaching procesa (oblikovanje strategij za doseganje ciljev, prevzemanje odgovornosti)
 • Etični vidiki internega coachinga
 • Delo na konkretnih primerih
3. modul – Razvoj potencialov za osebnostno in profesionalno rast
 • Razvijanje želenih vedenj in kompetenc za učinkovitejše delovanje
 • Coaching koncepti in kompetence (razvijanje »prisotnosti« in podpora rasti sodelavcev)
 • Modeli in orodja za postavljanje prioritet, upravljanje s časom in fokusom ter doseganje uravnoteženosti med osebnim in poslovnim
 • Razvijanje coaching miselnosti
 • Delo na konkretnih primerih
4. modul – Sistemski pristop internega coacha
 • Coaching koncepti in kompetence (integracija, kongruentnost in integriteta)
 • Modeli in orodja (logične ravni organizacije in posameznikov ter celostni pristop)
 • Izvedba zaključnega srečanja pri internem coachingu
 • Ovire in priložnosti pri izvajanju internega coachinga v organizaciji
 • Načrtovanje profesionalnega razvoja internega coacha
 • Delo na konkretnih primerih

Trajanje, potek in organizacija

Interaktivno usposabljanje poteka v štirih modulih po 2 dni in obsega 64 andragoških ur. Med posameznimi moduli v sklopu programa izvajamo še mentorstvo ter coach praktikum, ki je namenjen uporabi coaching veščin v praksi.
 
Program izvajamo za zaključene skupine, zato ga lahko vsebinsko in izvedbeno prilagodimo željam oz. potrebam naročnika ter pri tem upoštevamo že pridobljene izkušnje in veščine udeležencev, pripravimo pa ga lahko tudi v daljšem ali skrajšanem obsegu.
 

Kako naprej

Program je možno nadgraditi s pozameznimi vsebinami mednarodno akreditiranega programa Coach (ICF, ZDA; ACTP) oz. s celim imenovanim programom, ki ga izvajamo enkrat letno v heterogeni (odprti) skupini, ali z drugimi za delo internih coachev uporabnimi vsebinami, ki jih pripravimo po naročilu za znanega naročnika.

Na voljo so tudi nekatere že pripravljene programske rešitve, ki pa se lahko izvedejo tudi samostojno (brez predhodno izvedenega programa Veščine coachinga za notranje coache):
 

Potrebujete coaching?

Polja označena z (*) je potrebno obvezno izpolniti. Obrazec je informativne narave.

Informacije o kontaktni osebi
Informacije o coachingu

Kje se nahajamo?

Glotta Nova d.o.o.,
Ulica Carla Benza 1,
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu Google map