Veščine coachinga za vodje

Coaching pristop pri vodenju omogoča razvoj vzpodbudne in zdrave delovne klime, ki vpliva tudi na učinkovitost in uspešnost tima, saj vodjo opremi s konkretnimi orodji motiviranja in spodbujanja, iskanja sprejemljivih rešitev, različnih opcij, vodenja ustvarjalnega procesa ter postavljanja ključnih vprašanj, ki vodijo do razvojno naravnane prihodnost.
Vodja, »opremljen« z veščinami coachinga, opolnomoči zaposlene za avtonomno in odgovorno delovanje, hkrati pa  dobi vpogled v trenutno razvojno stanje svojega tima in, kar je še pomembneje, v njegove razvojne možnosti.
 

Komu je program namenjen

Program je namenjen organizacijam, ki želijo svoje vodje usposobiti za uporabo veščin coachinga pri vodenju in razvoju sodelavcev/timov.
 

Koristi programa

Program vodje usposobi za uporabo coaching pristopa, ki dolgoročno prinaša:
 
 • SAMOiniciativnost in PREVZEMANJE odgovornosti
 • ODPRTA komunikacija in PODPORA
 • ZAUPANJE in transparentnost
 • OPOLNOMOČENJE za optimalno doseganje zastavljenih ciljev
 • AKTIVIRANJE potencialov in RAZVOJ zaposlenih
 • MOTIVACIJA in FOKUS zaposlenih
 • Timsko SODELOVANJE in SHARED leadership

Vsebina

1. modul – Uvod v veščine coachinga za vodje
 • Kaj je coaching in njegove značilnosti
 • Vodja v vlogi coacha
 • Kdaj kot vodja stopiti v vlogo coacha in kdaj izbrati druge pristope
 • Komunikacijske veščine in veščine zastavljanja vprašanja
 • Osnovni coaching koncepti in kompetence (sodelovanje in ustvarjanje zaupanja)
 • Uporabna orodja in modeli (analiza stanja in modeli za strukturo coaching procesa)
2. modul – Orodja coachinga za postavljanje in doseganje ciljev
 • Veščine doseganja dogovora in soustvarjanja odnosa
 • Coaching koncepti in kompetence (ustvarjanje zavedanja, spodbujanje delovanja, prevzemanje odgovornosti)
 • Modeli in orodja za postavljanje ciljev in oblikovanje strategij za doseganje ciljev, krepitev potencialov in odpravljanje motenj
 • Coaching za vodje v praksi: pogoste teme (obvladovanje časa, odlašanje, časovna organiziranost)
3. modul – Orodja coachinga za razvoj osebnih in strokovnih potencialov
 • Ustvarjanje okolja, ki spodbuja rast in razvoj (coaching miselnost)
 • Psihometrični testi kot razvojno orodje
 • Razvojni pogovori s sodelavci
 • Coaching koncepti in kompetence (povratna informacija, pohvala, priznanje)
 • Razvijanje želenih vedenj in kompetenc za učinkovitejše delovanje
 • Coaching za vodje v praksi: pogoste teme (obvladovanje sprememb)
4. modul – Uporaba coaching pristopa pri motiviranju sodelavcev
 • Modeli in orodja (motivacijski metaprogrami, vrednote posameznikov in vrednote organizacije)
 • Coaching koncepti in kompetence (spremljanje napredka in proslavljanje)
 • Avtentičnost in integriteta vodje coacha ter etični vidiki izvajanja coachinga pri vodenju
 • Coaching za vodje v praksi: pogoste teme (sprejemanje odločitev)
 • Osebni načrt za razvoj veščin coachinga pri vodenju

Trajanje, potek in organizacija

Interaktivno usposabljanje se izvaja v okviru štirih modulov po 2 dni in obsega skupaj 64 urandragoških ur. Med posameznimi moduli (v okviru programa) poteka še praktična uporaba veščin coachinga pri vodenju.
 
Struktura posameznega modula je sledeča:
 
 • Poročanje o realizaciji mini akcijskih načrtov s prejšnjega modula (po 1. modulu)
 • Nove veščine za vodje coache
 • Delo na konkretnih primerih
 • Oblikovanje mini-akcijskega načrta
 • Določanje specifičnih korakov za prenos v prakso do naslednjega modula
Program izvajamo za zaključene skupine, zato ga lahko vsebinsko in izvedbeno prilagodimo željam oz. potrebam naročnika ter pri tem upoštevamo že pridobljene izkušnje in veščine udeležencev, pripravimo pa ga lahko tudi v daljšem ali skrajšanem obsegu.
 

Kako naprej

Program je možno nadgraditi ali ga kombinirati z:
 
 • vsebinami iz celostnega usposabljanja za profesionalni razvoj vodij (večletni program),
 • z vsebinami iz programa Coach, akreditiranem pri Mednarodni coaching zvezi (International Coaching Federation - ICF) kot ACTP,
 • s timskim in/ali indivdualnim poslovnim coachingom.

Potrebujete coaching?

Polja označena z (*) je potrebno obvezno izpolniti. Obrazec je informativne narave.

Informacije o kontaktni osebi
Informacije o coachingu

Kje se nahajamo?

Glotta Nova d.o.o.,
Ulica Carla Benza 1,
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu Google map